ሓጸርቲ ጽሑፋት

" ካብ ልበይ ጽቡቕ ነገር ይግንፍል፣ ድርሳናተይ ንንጉስ እዩ፣ እብል፣ ልሳነይ ከም ብርዒ ቕልጡፍ ጸሓፊ እያ።" (መዝሙር 45:1)

Parables of Jesus

ሓጸርቲ ጽሑፋት

ሓበሬታ

ክቡራትን ፍቑራትን ኣሕዋት፣ ኣብ መልእኽቲ ወንጌል ዝተወከለ ሓጸርቲ ስነ-ጽሑፋት፡ ወይ ግጥምታት ምዚህልወኩም፣ ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ መጠይቕ መሊእኩም ስደዱልና።

Required.Min no of characters not met.

Required.Invalid format.


 Required.Exceeded max no of char.Required.Invalid format.Minimum number of characters not met.