ጸሎት

"እምበኣርከ ንስኻትኩም እኳ፡ ክፉኣት ክነስኹም፡ ንደቅኹም ጽቡቕ ህያብ ምሃብ ካብ ፈለጥኩም፡ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ግዳ ንዚልምንዎ ኽንደይ ኣብዚሑ ጹቡቕ ዘይህቦም።" - ማቴዎስ 7:11

ብውልቂ ይኹን፡ ወይውን እንፈልጦም ካልኦት ሰባት፣ ብዛዕባ መንፈሳዊ ኣገልግሎት፡ ጥዕናዊ ጕዳያት፡ መንፈሳዊ ማእሰርቲ፡ ምጽንናዕ፡ ትምህርቲ፡ ስራሕን ካልእን ጸሎት ምስ እንደሊ፣ ኣብዚ ፎርም ብንጹርን ብዝርዝርን መሊእና ንልኣኮ። :

Required.Min no of char not met.

Required.Invalid format.

 Required.max no of char.

5 + 6 ክንደይ'ዩ ?
Required.Minimum number of characters not met.Invalid format.