ርእይቶ በጻሕትና

"ኣብቲ ምኽሪ ዜብሉ፡ ህቃኔታት ከንቱ ይኸውን፡ ኣብቲ መኸርቲ ዚበዝሕዎ ግና ይጸንዕ። " (ምሳሌ 15:22)

ሓበሬታ

ክቡራትን ፍቑራትን ኣሕዋት፣ ሓፈሻዊ ርእይቶ፡ ወይ ሕቶ ምዚህልወኩም፣ ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ መጠይቕ መሊእኩም ስደዱልና። ሕቶኹምን ርእይቶኹምን ዓንዲ'ዚ ዌብ ሳይት ምዃኑ ድማ ኣይትረስዑ።

ምሉእ ስም Required.Min no of characters not met.

ኢሜይል Required.Invalid format.


 Required.Exceeded max no of char.